Side Müzesi

Side Müzesi bugün bölgenin en güzel arkeolojik eserler kolleksiyonunu
barındırır. Side Müzesi’nin binası da büyük bir Roma Hamamı olarak inşa
edilmiş çok önemli bir eserdir.
Side Antik Kentinden günümüze üç hamam yapısı kalmıştır. Geç Roma
Döneminde inşa edilen Agora Hamamı kompleksi üzerinde, 1959-61 yıllarında
yapılan restorasyonlarla Side Müzesi kurulmuştur. Müzeye doğu yönünde
bir kapıyla girilir. Kapıdan sonra, sütunlu caddeden denize uzanan antik yol
yer alır. Yolun kuzey kesiminde yer alan hamamın hemen önünde bugün
müzenin bahçesi olan alan zamanında Hamam kompleksinin spor alanı olarak
kullanılıyordu. Hamamın kapalı ve açık olan alanlarında 1947-1965 yıllarında
Side’de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan heykel, kabartma, yazıt, lahit
ve bezemeli mimari parçalar sergilenmektedir.
Zafer tanrıçası Nike heykeli, değerli mezar lahitleri ve sikkeler, aksesuarlar, heykeller ve küçük buluntular Side Müzesi’nin ana salonunda (eski banyo odasında) ve hava şartlarına dayanıklı diğer bulgular müze bahçesinde sergilenmektedir.